Styrets e-post: styret@haugerudaasen.no

Henrik Nørgaard-Sørensen

Styreleder

Sittet i styret siden 2013, styreleder fra 2017-dagsdato

Ansvar:

Brannsystemet

Vaktselskap

Parkeringsselskap

Webmaster hjemmesider

Styremail

Rune Sagvold

Styremedlem

Sittet i styret 2013-2015 + 2019-dagsdato

Ansvar:

Vaktmester

Garasje

VVS


Tom Fredrik Fraas

Styremedlem

Sittet i styret siden 2017

Ansvar:

HMS

Uteareal

Styremail

Amalie Tandberg

Varamedlem

Sittet i styret siden 2023