Mister man en nøkkel til sameiet må dette meldes til styret eller trenger man flere nøkler gå hit: Kontakt styret  


Kontaktinformasjon må inneholde:

Hvilken eierseksjon man eier (Kun seksjoneier kan bestille nøkler)

Fakturaadresse/leveringsadresse

Systemnummer som står på eksisterende nøkler

Antall nøkler

I sameiet Haugerudåsen skal ha like postkasseskilt. Nye skilt bestilles via styret. Kontakt styret 

Informasjon styret trenger er følgende: Navn man vil ha på skiltet, leilighetsnr man bor i og hvilken blokk. 

Alle nye får det gratis og eksisterende beboere kan endre tekst maks en gang i året kostnadsfritt.


Skulle man trenge flere portåpnere eller har mistet den må dette meldes til styret via Kontakt styret

Kun seksjonseier kan bestille ny portåpner. Leietaker må melde fra om mistet portåpner til styret, men må bestille ny via seksjonseier.

Ved bestilling trenger vi faktura og leveringsadresse. 

I vårt sameiet skal alle som ønsker frosting bruke samme leverandør for at det skal se likt ut. Det er derfor ikke mulig å bruke noe annet.

Vi har valgt leverandøren Consol AS.

Se gjerne hvordan det ser ut hos de som har gjort dette allerede.

Pris pr glassflate er kr 2250,- + kjøring til kr 1187.50,-, alle beløp er inkludert MVA. 

Forutsetter bestilling av minst to glassflater. Dere bestiller selv direkte til info@consol.no. Husk å oppgi antall glassflater og relevant info.


Vedtaket fra årsmøte sier at man kan velge selv hvor mange glassflater man vil froste, men vi anbefaler ett visst mønster. Spesielt hvis man velger i front, at man tar begge glassflatene.

Se datablad som også er vedlagt. DataSheet_-_Norwegian_-_NRM_PS2_-_Draft.pdf

I vårt sameie er det besluttet i årsmøte i 2014 at vi skal ha det likt og derfor må bruke samme gråfarge.

Styret har hatt oppe solskjerming i styremøte 13 januar 2021, hvor det ble vedtatt å åpne opp for at man kan benytte hvilken som helst leverandør for solskjerming. Ikke lenger kun en leverandør. Kravet om kun gråfarge er opprettholdt og fortsatt gjeldende. 


All solskjerming skal se lik ut, Kontakt styret for å få fargekode om dere vurderer solskjerming.

Det er kun lov med utvendig solskjerming på balkongen, ikke singelvinduer som ikke er en del av balkongen.


Vi har tre varianter: Markise, sidescreen og screen ved vinduene, se gjerne eksempel i øverste etasje i nr. 91 som har alle tre variantene.

Sameiet vil stå for filter bytte en gang i året og tar denne kostnaden. Felles filterbytte skjer normalt i Oktober hvert år og deles ut i garasjen ved tekniskrom.


For de av seksjonseiere som ønsker å bytte oftere enn en gang i året. Er dette mulig å gjøre enten i egen regi, eller via vår hovedleverandør Filtergrossisten.

For de av dere som ønsker å bruke vår leverandør Filtergrossisten, har vi forhandlet frem disse prisene.

2 romsleiligheter:

FiltersettRego200VEBAC/EC-Pris-kr320,-. Rabattkode: haugerudåsenrego200ve

Link til bestilling: https://www.ikventilasjon.no/products/rego-200-ve-b-ac-ec-filter


3 og 4 romsleilighter:

FiltersettRego250/400PE-Pris-kr340,-. Rabattkode: haugerudåsenrego250400ve

Link til bestilling: https://www.ikventilasjon.no/products/rego-400-pe-b-filter


Ved bestillinger utenom felles bestillingen, er det utgitt rabattkoder til www.ikventilasjon.no slik at prisen blir lik. Det vil tilkomme fast frakt på 95,- kr på disse bestillingene. Man kan selv velge uten abo, hver 12 måned, hver 9 måned eller hver 6 måned i tillegg til det obligatoriske filterbytte i Oktober hvert år.

Grunnet brannsikkerhet i sameiet er det derfor ikke lov til å lade elbil via en vanlig stikkkontakt. Lading av elbil via fellesområdene sine strømuttak er derfor ikke lov.


Har man kjøpt en elbil og ønsker å lade elbilen. Ta kontakt med MER for bestilling, se www.mer.no. Vi har inngått avtale med dem og fått satt inn felles ladestruktur hvor man kan koble seg på mot å kjøpe en ladeboks. 


Det er ikke lenger lov å sette opp egen selvstendig ladeboks, man må koble seg på eksisterende ladestruktur.  


Ta gjerne Kontakt styret for nærmere informasjon.

Sameiet har totalt 5 stk gjesteplasser til rådighet.

3 plasser utenfor Haugerudveien 85 og 2 plasser med en gang til venstre når man kjører inn i garasjen under Haugerudveien 91.


Det følger to gjestekort til hver leilighet. (Mister man ett gjestekort tilkommer kr 500,- i adm.gebyr for bestilling av ett nytt)


Styret ber om at alle som parkerer på gjesteplassene setter seg inn parkeringsbestemmelsene som er skiltet ved plassene. Sameiet bruker P-Service som håndhever parkeringsbestemmelsene.


Parkeringsbestemmelsene er som følgende: 

Alle gjester må ha gyldig gjestekort synlig foran i vindu. (Kan kun bruke ett gjestekort om gangen pr seksjon)

Beboere av sameiet har kun lov å stå på gjesteplassene ute i inntil 20 min for av/pålessing.

Gjester kan kun stå i inntil 72 timer uavhengig om bilen er flyttet på eller ikke. Må så være borte i 24 timer.

Det er ikke lov å stå parkert på det skraverte området ute ved Haugerudveien 85. Det vil medføre bøter, selv med godkjent gjestekort.

Feilparkeringer på faste plasser i garasjen kan og vil resultere i bøtelegging og bortauing av feilparkerte biler.

Her kommer en fremgangsmåte for å bytte ventilasjonsfilter i 2 roms leilighet. 


1. Over ventilator har man en skapdør man ikke kan åpne. Den har borrelås, bruk litt makt og man får den av. Se bilde

2. Når skapdør er tatt ned kommer man til neste plate som er skrudd fast med 4 skruer i hvert hjørne. Se bilde

3. Når man har skrudd opp de 4 skruene og tatt ned platen. kommer man inn til selve ventilatoren. Se bilde.

4. Her ser dere 2 hvite filter. Bytt så filter slik det er vist på bilde med pil opp og ned på rett sted. 

Siste bilder viser hvor møkkete filteret blir etter kun 6 måneder (periode Oktober-April)

Ved utløst brannalarm, SKAL alle beboere som oppholder seg i leilighetene og fellesarealene gå ut av byggene så raskt som mulig å møte på oppmøtestedet, som er ved snuplassen. 

Du finner svar på vanlige spørsmål, samt guider, på naborom.no.

Ved eventuelle skader på bygget som vannlekkasje, innbrudd eller annet som gjelder fellesarealene eller bygningsmasse må det meldes umiddelbart til forsikringsselskapet som sameiet bruker. Pr i dag er det Gjensidige med polisenummer 83582822.


I tillegg Kontakt styret eller kontakt ett styremedlem direkte.

Utleie av garasjeplassen kan kun skje til seksjonseiere, leietakere og beboere som bor i Sameiet Haugerudåsen. 

Ved ønske av leie/utleie av garasjeplass / Utleie. Den som leier ut eller ønsker å leie kan poste en artikkel her på naborom.no enten på websiden eller via APP. 

Ja, det kan du. 

Husk Kontakt styret i forkant. 

Styret trenger å vite hvem som flytter inn ved:

Navn, antall personer og minst en epostadresse og mobilnummer.

Det er et utflyttingsgebyr på kr 2000,- når en leietaker flytter ut av Sameiet. Engangsbeløpet dekker også innflytter, så maks kr 2000,- hver gang det er bytte av leietaker. Dette blir fakturert seksjonseier direkte.

Hver leilighet skal minimum ha følgende:

3 stk nøkler til ytterdører/dører inn til bodområder og garasje.

3 stk nøkler til postkasse.

1 stk portåpner (kun de som eier en parkeringsplass i garasjen)

2 stk gjesteparkeringskort

1 stk skumapparat pr leilighet.

1 stk nøkkel til stoppekran

1 stk nøkkel til fordelerskap

1 stk nøkkel til ventilasjonsanlegg (Gjelder kun 3 og 4 roms leiligheter)


Gammel og ny eier må sammen sikre at overdragelse av disse punktene også skjer ved overtagelsesdato ved kjøp av leilighet.

Kontakt styret om du har spørsmål til HMS.

Det kan være ulike årsaker til at du ikke får logget inn. Det kan ta noe tid før dine opplysninger blir registrert i Naborom og vi anbefaler deg derfor å forsøke igjen noen dager senere. Dersom problemet vedvarer etter to uker, ta kontakt med oss på kontakt@naborom.no.

Faktura for felleskostnadene forfaller den 15 i hver måned. 

Nei, du kan ikke endre forfallsdatoen. Dersom det er ønskelig med en betalingsutsettelse, ta kontakt med boligforvalter OBF på firmapost@obf.no eller 22 12 23 40.

Ja, vi tilbyr både eFaktura og AvtaleGiro. Når du skal betale en originalfaktura i nettbanken din kan du følge linken for AvtaleGiro eller eFaktura. Legg inn de ni første sifrene av KID-nummeret på fakturaen som eFaktura-referanse. Ved AvtaleGiro vil du trekkes automatisk såfremt det er nok penger på kontoen og at trekkgrensen er satt høyt nok. For eFaktura må derimot betalingen bekreftes i nettbanken. Du må da velge det alternativet som passer deg best.

Merk deg at det kan ta noen uker før betalingsavtalene trer i kraft. Derfor bør du følge med den første tiden og betale manuelt til avtalen er i gang.

Som eier har man en rekke forpliktelser overfor boligselskapet. Manglende betaling er å anse som et betalingsmislighold. Kravet blir purret og fulgt opp etter gjeldende rutiner. Inndrivelseskostnader belastes skyldner. I ytterste konsekvens, vil betalingsmislighold resultere i salgspålegg av leiligheten.

Det er ikke registrert betaling av opprinnelig krav fra ditt boligselskap. Oppfølging av kravet er derfor overført til Klare Inkasso. Har du spørsmål til varslet, kontakter du Klare Inkasso post@klareinkasso.no eller på tlf 75 40 36 00.

Har du spørsmål til kravet kontakter du Klare Inkasso post@klareinkasso.no eller på tlf 75 40 36 00.

Har du spørsmål til varslene, kontakter du Klare Inkasso post@klareinkasso.no eller på tlf 75 40 36 00.

Har du spørsmål til et krav, kontakter du Klare Inkasso post@klareinkasso.no eller på tlf 75 40 36 00.

Da må du melde fra til OBF enten via firmapost@obf.no eller Tlf: 22122340.

Samtidig må du også Kontakt styret